Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Bronnen en disclaimer

Het Dierenmuseum is een website die informatie geeft over het dier in de kunst en cultuur. De website toont verschillende manieren waarop dieren zichtbaar zijn in de kunst, vertelt over de (symbolische) betekenis daarvan en schetst daarmee een cultuurhistorische perspectief op de relatie tussen mens en dier.

Voor het maken van deze website heb ik gebruik gemaakt van diverse literatuur, websites, foto's en films. Daarbij heb ik er naar gestreefd om de bepalingen in de Wet auteursrecht zo goed mogelijk na te leven en heb ik de gebruikte bronnen zo goed als mogelijk vermeld. Daar waar ik de rechthebbende van sommige foto's niet kon vinden, ben ik zo vrij geweest om de afbeeldingen toch te gebruiken. Mocht u onverhoopt menen dat de betreffende informatie, afbeeldingen of films niet op deze website mogen staan of dat de genoemde bron volgens u niet klopt, neem dan alstublieft contact met mij op via info@dierenmuseum.nl

Sommige afbeeldingen en/of films kunnen in de ogen van sommigen schokkend of beledigend zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen te shockeren of te beledigen, maar om zichtbaar te maken hoe er met dieren in de wereld wordt omgegaan en hoe hier vanuit verschillende perspectieven naar wordt gekeken.

De op deze website getoonde informatie heb ik met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ik probeer de website zo goed als mogelijk up to date te houden. Door tijdgebrek kan het echter voorkomen dat niet de meest actuele informatie over een onderwerp op de website staat of dat links naar andere bronnen zijn verlopen. Het Dierenmuseum is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan. Ook kan het Dierenmuseum niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van literatuur, websites of films waarnaar wordt verwezen.