Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Schilderijen (en tekeningen) die onze omgang met dieren vroeger tonen

Oude schilderijen en tekeningen zijn de foto's van vroeger. Ze tonen ons hoe de wereld er vroeger uit zag en hoe het leven destijds was. Op veel afbeeldingen zijn ook dieren te zien. Zo krijgen we een indruk welke dieren er leefden en hoe we met dieren omgingen. Daarmee krijgen we een beeld van de relatie tussen mens en dier, de positie van het dier in de samenleving en de ontwikkeling die die relatie tussen mens en dier heeft doorgemaakt. En zo krijgen we meer zicht op onze eigen geschiedenis.

Onderstaande kunstwerken tonen de verschillende doelen waarvoor we dieren (nog steeds) houden en dieren in het wild.
Klik op de afbeelding om deze groter te maken.


BONT

GEZELSCHAPSDEREN

ONDERZOEK/WETENSCHAP (PROEFDIEREN)

SPORT

VEEHOUDERIJ 

VERMAAK

VISSERIJ

WERKDIEREN

OMGANG MET WILDE DIEREN


Hoe gaan we nu met dieren om?

In Nederland leven meer gehouden dieren dan mensen. Nederland heeft zo'n 17 miljoen inwoners en we houden zo'n 500 miljoen dieren. Deze dieren worden gehouden voor:

  • de productie van voedsel (425 miljoen dieren in de veehouderijen en 23 miljoen vissen)
  • gezelschap (29,7 miljoen huisdieren)
  • onderzoek (1,2 miljoen, waarvan 589.853 proefdieren en 530.446 op 'voorraad' gehouden dieren)
  • sport (o.a. paardensport, duivensport en hondensport)
  • het verrichten van werk (o.a. politiepaarden en -honden, blindegeleidehonden)
  • vermaak (o.a. dieren in dierentuinen, op kinderboerderijen en in circussen)


Meer weten?

Boeken over dieren in de kunst

Musea

Dieren in de oudheid, o.a.

Visserij

Katten


Websites met kunst

Terug naar boven