Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Contact en lezingen

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor deze website? Of heb je interesse in een lezing? Stuur dan een e-mail aan Henny van Rij via info@dierenmuseum.nl

Het Dierenmusem verzorgt de volgende lezingen:

1. Dierenkunst op straat: de stad als dierenmuseum
Sommige steden lijken bijna een dierenmuseum. Is het je namelijk wel eens opgevallen hoeveel dieren er te zien zijn op de gevels van huizen, paleizen, winkels en andere gebouwen? Ze komen er voor in de vorm van beelden, ornamenten, reliëfs en gevelstenen. Vaak dienen ze niet alleen ter versiering, maar hebben ze een symbolische betekenis. In deze lezing vertel ik over dierenkunst op straat en de betekenis ervan.

 

2. Waarom is het ene dier een huisdier en eten we het andere dier op?

In deze lezing laat ik zien dat we op verschillende manieren met dieren omgaan en dat we dieren verschillende morele posities toekennen. Daarbij leg ik uit hoe het komt dat we onderscheid maken tussen dieren. Dit roept de vraag op of het wel rechtvaardig is dat we dieren niet gelijkwaardig of met evenveel respect behandelen. Een vraag om met elkaar over in gesprek te gaan.

Deze lezing kan worden gecombineerd met de film 'Facing Animals' van filmmaker Jan van IJken. Een film waarin honden, koeien, kippen en varkens de hoofdrol spelen en die laat zien hoe complex en bijzonder de relatie is die we met dieren hebben.


3. Dieren in de film: vroeger en nu

Dieren spelen een rol op het witte doek sinds het bestaan van de film. Hoe heeft dit zich ontwikkeld? In welke filmgenres komen dieren voor en in welke rol? Films geven ons hiermee verschillende beelden van dieren, maar in hoeverre berusten deze op de werkelijkheid? En in hoeverre beïnvloeden ze ons denken over dieren? 
Eerdere lezingen zijn verzorgd voor: 

 • CNME, IVN Maastricht en Natuurhistorisch Genootschap Limburg
 • Domus Magnus, De Uylenburg, Amsterdam
 • Gemeente Haarlem/Huisdierencentrum
 • Gemeente Rotterdam
 • Hogeschool Van Hall Lareinstein Leeuwarden
 • Museum Rotterdam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, Monnickendam
 • Stichting Animal Event
 • Stichting Dierenlot
 • TransitieCinema, Den Haag
 • Vegetafel (Veggie Fair)
 • World Animal Protection
 • Zomerschool Samen 10+, Den Haag