Het Dierenmuseum - Het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur

Kunst die onze feitelijke omgang met dieren toont

Onze feitelijke omgang met dieren wordt op verschillende manieren in de kunst getoond. Hieronder vind je een korte impressie.
Deze kunst toont tevens onze moraal jegens dieren, omdat je uit het kunstwerk kunt afleiden wat we acceptabel vinden, of vonden, in de omgang met dieren. Het gaat om kunst zonder een symbolische betekenis. 

a. Kunst die de interactie tussen mens en dier toont
Het kan bijvoorbeeld gaan om het houden van een huisdier, dieren voor voedsel of het rijden op een paard voor vermaak of sport.

 

Reliëf van een boer die een koe melkt in Utrecht (1956)

b. Kunst die verwijst naar de functie van een gebouw/bedrijf
Denk aan een dier afgebeeld op een slagerij, kledingbedrijf, manege of voormalig postkantoor. In plaats van een afbeelding van het dier kan er op het gebouw ook gebruik gemaakt zijn van een verwijzing naar het product dat het dier levert (wol, vlees).

Voormalige varkensslachterij in Haarlem, 1898

c. Kunst die herinnert aan een gebeurtenis uit het verleden
Het dier kan bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, het begin of einde van iets, een ramp, een redding tijdens een noodsituatie of de vondst van iets (bijv. walvisbotten in de bodem) herinneren.

Us Mem (1954), ter herinnering aan het 75 jarig bestaan van het
Fries Rundvee Stamboek

d. Kunst die de waardering voor een specifiek dier of voor meerdere dieren uit (een eerbetoon) 
Hierbij gaat het om de waardering van dieren die een belangrijke rol in het leven van mensen hebben gespeeld. Denk aan dieren ten tijde van oorlog, dieren die de mens hebben geholpen in een noodsituatie (bijv. slechte weersomstandigheden) of een dier dat van bijzondere betekenis was in een gemeenschap of voor een individueel persoon. Er is sprake van een eerbetoon en we willen het dier (of de dieren) niet vergeten. Vaak wordt de waardering weergegeven in de vorm van een monument.

Meer afbeeldingen van monumenten voor dieren, vind je hier.

Animals in War Memorial (2004), Londen